2021.12.06. 09:35:00
Látogatások száma eddig:6929967
Utolsó frissítés: 2008. 03. 02.
Ha értesülni szeretne újdonságainkról, híreinkről, iratkozzon fel hírlevelünkre!
 
Ajánlja honlapunkat barátainak, ismerőseinek!
 
Szerkesztők: info@greenfoto.hu
Archiválás CD-n és DVD-n
[2004. 03. 02.]
Archiválás CD-n és DVD-n

Mára a digitális fényképezés elterjedt szakmánkban és egyre többen küszködnek a képmegôrzés gondjával. Nemcsak az amatôrök vagy a profi fotósok, hanem neves intézményeink is. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy sok megtakarítást jelent, ha filmre készült felvételeinket azonnal digitalizáljuk és csak a szükségesekrôl kérünk papírképet. Ez az ún. hibrid fotózás teszi lehetôvé számomra is, hogy a drága síkfilmre kedvem szerint fényképezzek, és sok Old Timer-esnek nincs is más útja, ha gépe valamely egzotikus képméretre dolgozik. Tehát: a digigép vagy szkenner után a fotó írható korongra kerül...

Az írható CD és DVD egyetlen egy dologban különbözik: a DVD finomabb menetemelkedése és finomabb rovátkái miatt több információt képes tárolni. A ma elterjedt 700 MB-tal szemben 4.7 GB fér rá. Hozzáférési metódusuk azonban megegyezik. A lézer-LED fénye féligáteresztô prizmán megtörik, áthalad a szerves festékrétegen, visszaverôdik a tükrözô fémfelületen, ismét áthalad a szerves festéken, majd megtörés nélkül a fototranzisztorra vetül. A kurzív szedés az írható korong szerepét jelzi. Észrevehetô, hogy a szerves festék hordozza az információt, azaz a parányi rovátkákat, de ehhez az információhoz nem férhetünk hozzá a fémtükör nélkül. Vagyis a tárolás évei alatt mindkettônek sértetlennek, a korongnak víztisztának kell maradnia! Lássuk a veszélyeket:
A korong opálosodása legtöbbször mechanikai hatás eredménye: karcolódás, mechanikai feszítés-nyírás, hô- vagy fényterhelés. Az archiválási minôségû lemezek olyan tisztaságú mûanyagból készülnek (polikarbonát, PC), hogy az opálosodás veszélye 50-100 évig ne álljon fenn. Ez tesztlaborban inkubációs vizsgálatokkal ellenôrizhetô. A többi korong maximális élettartama 10-20 év, ezért ilyenekre archívumot ne készítsünk. A mechanikai hatás ellen óvatos kezeléssel védekezhetünk, valamint úgy, hogy a korongokat élükre állítva, saját dobozikban tároljuk, mint ahogyan a hanglemezeket (LP) szokás ôrizni. A fény- és hôsugárzástól könnyû óvakodni: hûvös helyen, fénytôl védve helyezzük el lemezeinket.
A fémtükör mindenképpen vakul az idôk folyamán, azaz lassan matt feketévé oxidálódik. A levegôben található nitrogén- és kén-oxidok, valamint a kénhidrogén oxidálják a vékony és ezért igen reaktív fémtükröt. Eme destruktív folyamat ellen nem jelent megoldást(!) a vastag mûanyaglakk alkalmazása, vagy a korong élének aranyfüsttel történô lezárása. A korrozív gázok ugyanis szinte akadály nélkül jutnak át a mûanyagrétegeken. Ezt gyakran még a kémiai végzettséggel bírók sem tudják. Jómagam azonban gázkromatográfiával és mûanyagkémiával foglalkoztam elég sokat, így bátran kijelenthetem: nagyon kevés gáztömör mûanyagot ismerünk! (A luftballon sem a rossz szájzárás, hanem a gumimembrán átjárhatósága miatt ereszt le.) Egyetlen megoldás van tehát: olyan fémeket kell választanunk tükrözô felületnek, melyek nem oxidálódnak közönséges körülmények között. Kémikus nyelven: oxidjuk és szulfidjuk nem stabil szobahômérsékleten.
Ilyen fémeket mindenki ismer, hiszen ezek a legrégebben ismert (egyetlen kivétellel) és legdrágább kultúrfémek, vagyis a nemesfémek: arany (Au), ezüst (Ag), platina (Pt), illetve a félnemes fémek közül a réz (Cu). Emiatt az archiválási minôségû korongok persze drágák, hiszen ezek a fémek megdrágítják ôket. Leginkább az aranyat alkalmazzák páronként ötvözve a többi fémmel. A drágább lemezekben pedig színarany vagy színplatina tükörrel találkozhatunk. Ha a tükrözô rétegek élettartamát vizsgáljuk, a szokásos nikkel (Ni), alumínium (Al), mangán (Mn) és magnézium (Mg) ötvözetek élettartama a 10-20 éves kategóriába esik, az arany-réz és arany-ezüst ötvözeteké 50 évre taksálható, míg a színarany, platina-arany és színpaltina tükrök a 100 év feletti tárolásra készültek. Ezzel az élettartammal egyébként csak a fekete-fehér fotóanyagok versenyezhetnek, azonban csak sokkal szigorúbb tárolási feltételek mellett.
A szerves festék hordozza az információt, így minôsége esszenciális. A legtöbb korong itt vérzik el a tárolhatóság során. Az egyes festékmolekulák ugyanis ipari szabadalmak, verziószámaik vannak és nagyon bonyolultak. A szabadalom megkerülését és az „olcsósítást” szolgálja az, hogy egyszerûbb molekulákat alkalmaznak az olcsóbb korongokban. Nem árt tudni, hogy egy molekula létrehozása sok szintetikus lépést igényel, mely adott esetben igen drága, már csak a környezetvédelmi adók miatt is. Tovább emeli a költségeket, hogy egy kémiai szintézist több tisztítási lépésnek kell követnie. Költségérzékeny fogyasztói társadalmunkban tehát az a jó, ha minél egyszerûbb molekulát minél „koszosabban”, szennyezettebben alkalmaz egy gyártó. Ezért van az, hogy a no-name lemez vagy meg sem írható, vagy gyakran megírható, de nem olvasható vissza hibátlanul. Ez a lemez azonban ötöde-nyolcada lehet egy márkás lemez árának. Vigyázzunk hát! Az olcsó húsnak itt még leve sincs...
Annyit azonban megtehetünk, hogy ha egy gyártó korongját archiválásra kifejezetten ajánlja, nézzük meg a festék molekuláris családfáját. Nem kell megijedni, mindössze két szót jegyezzünk meg: ftalocianin vagy azo festék legyen benne, és a gyártónak legyen neve a kémiai nagyiparban.
Ezek alapján háromféle korongtípust különböztethetünk meg:
A no-name korongok vonzóak olcsó áruk miatt. Adattárolási élettartamuk valahol 0 és 2 év között van, azaz lehet, hogy „kapásból” használhatatlan minden 5. korong, de arra kifejezetten alkalmasak, hogy a rövid idejû adattárolást kiszolgálják. Fôleg olyan esetekben, amikor a rajtuk tárolt adat amúgy is aktualitását veszti, esetleg a lemezt úgyis „agyonkarcolva” kapjuk vissza.
A branded CD vagy DVD, azaz neves gyártó terméke mindig a középtávú tárolást szolgálja, azaz 10-20 évre szól a garantált élettartam. Vigyázzunk, hogy megbízható helyen szerezzük be a korongokat, ugyanis ezt a kategóriát hamisítják minden mennyiségben, ugyanúgy, mint az egyszer használatos fényképezôgépeket (ld. elôzô szám). Neves gyártónak minôsül a TDK, Philips, Fujifilm, Sony stb.
Az archiválási minôségû korong minden esetben kb. kétszeres árral rendelkezik, mint az elôzô kategória. Sajnos a Kodak beszüntette a gyártását, helyette a közelmúltig a Mitsui Chemicals Inc. szabadalma alapján a Mam gyártotta az aranytükrös, ftalocianin festékû CD-t (www.mam-e.com). Jelenleg a hosszú idejû tárolásra a Verbatim cég Super Azo Crystal Datalife Plus elnevezésû korongjait tudom ajánlani. A piac lassan, de folyamatosan változik, az egyetlen biztos pont a beszerzésre - minden további reklám helyett - a Digiflex kft (06-1-468-2914). Mindezt azért írom le, mert közérdekûségérôl az olvasói levelek meggyôztek.
A hosszúidejû tároláshoz azonban további feltételeknek is eleget kell tennünk!
-A korongokat az író maximális sebességének negyedén-nyolcadán írjuk meg, pl. 32x-es író esetén a 8x-os sebességhez ragaszkodjunk. Így az egyes rovátkák élesebben emelkednek ki környezetükbôl, azaz kontrasztosabbak lesznek, ami a lemez öregedése esetén is biztosítja az olvashatóságot.
-Írás után olvassuk vissza a korong teljes tartalmát! Nem biztos, hogy az író nem vétett íráshibát.
-Mindig kétféle gyártási számú CD-nk vagy DVD-nk legyen és egyszerre két korongot írjunk meg! Ezáltal ha az egyik gyártású CD gyári hiba miatt olvashatatlan lesz, még marad egy másolatunk. Ne felejtsük el, hogy digitális fotónál nincs ott mentsvárnak az eredeti negatív, film vagy papírkép, ha a digitális fotó megsemmisül! Két CD ára pedig nem a világ!
-Betörés, tûz, csötörés, szándékos károkozás, stb miatt az egyik másolatot lehetôleg más lakásban vagy raktárban ôrizzük!
-Intézmények három másolatot készítsenek: az egyik a munkapéldány, a másik az elzárt mesterlemez, a harmadik korong pedig a más földrajzi helyen ôrzött másolat legyen.
-A korongokat 5 évente olvastassuk be számítógéppel. Ha az olvasás akadozik, vagy a lemez nem olvasható, a biztonsági másolatról azonnal készítsük el az új másolatot! Ha mindkét példánnyal baj van - bár ennek nagyon kicsi a valószínûsége - a képek manuális átnézésével a lemezek eredeti tartalma visszaállítható. Ilyenkor persze két korongot írunk.
-Az archiválási lemezeken saját sorozatszám van. A nagyon fontos adatok tárolásakor ezeket a sorszámokat is fel kell jegyezni rablás, eltulajdonítás esetére.
-Ugyancsak a kiemelten fontos adatokra vonatkozik, hogy biztonsági raktárjuk nem lehet földrengésveszélyes területen (törésvonal), vízparton, domboldalon (suvadás veszélye), az országhatár 40 km-es körzetében (átlövés, lerohanás veszélye), valamint mûködô vulkanikus területen és szigeten, félszigeten.
Utóbbi pontok nevetségesnek tûnhetnek sokak szemében, de gondoljunk csak bele, milyen óriási veszteség egy nemzetnek vagy szubkultúrának egy múzeum, egy színház, egy képtár stb. gyûjteményének akár részleges megsemmisülése. Fotográfiai példaként hozhatom Zeiss Ikon A. G. archivumának teljes megsemmisülését világháború végén. Balogh Rudolf - híres fotóriporterünk - pedig abba rokkant bele, hogy életmûvét mûtermének bombatalálata semmisítette meg Budapest bombázásakor. Vegyük tehát komolyan az intô szót.

Török György fotográfus