2021.12.06. 09:21:34
Látogatások száma eddig:6929951
Utolsó frissítés: 2008. 03. 02.
Ha értesülni szeretne újdonságainkról, híreinkről, iratkozzon fel hírlevelünkre!
 
Ajánlja honlapunkat barátainak, ismerőseinek!
 
Szerkesztők: info@greenfoto.hu
I. rész: A fényforrások csoportosítása
[2004. 06. 21.]
A világítástechnika a magyar fotográfiában nemhogy mostohagyerek, de egyenesen persona non grata, azaz nemkívánatos személy. Szakíróként sokszor próbáltam oldalakat kiharcolni neki, de mindenhol kemény ellenállásba ütközöm - nem is értem miért! Azt ugyanis látom, hogy a magyar fotósok nem tudnak világítani és képeik nagy része azért csapnivaló, mert nem tudják a fényeket kezelni. Aki a fényeket nem tudja kezelni, fényt mérni sem tanulhat meg! Ennek szellemében közelítsük meg tehát tanulmányaink tárgyát és ne felejtsük el, hogy a természet- és egyéb kültéri fotó magasabb színvonalú világítástechnikai képzettséget igényel, mint a mûterem. Ennek egyszerûen az az oka, hogy a mûteremben mi hozzuk létre a fényeket, kültéren viszont csak alkalmazkodni tudunk hozzájuk. Örülök tehát, hogy ezen a honlapon végre teret kaphat a világítástechnikai oktatás - magyar nyelven is. Üdvözlök mindenkit, aki velem tart; mindjárt vágjunk is bele!
A fényforrások sok jellemzôvel bírnak. Ezek mindegyike fontos szempont, ha csoportosítjuk ôket. Mindegyik csoportosításról szó esik a további leckékben, azonban logikaiklag elôre vesszük az azonnal kézzel fogható, foto/videográfiailag fontos szempontokat. Az egyéb, kevésbé fontos szempontok a magyar nyelvû szakirodalomban szerencsére olvashatók. Kérek mindenkit, hogy az igényes mûszaki szóhasználat miatt ne riadjon el a továbbolvasástól. A magyar szeknyelv igényét csak így lehet megteremteni a ritkán használt és oktatott területeken. Minden szót meg fogok magyarázni az egymásra épülô leckékben. Lássuk tehát a fényforrások lehetséges csoportosításait:A fénykeltés módja szerint:
-oxidációs,
-elektromos,
-egyéb kémiai vagy fizikai.

A fényforrás eredete szerint:
-mesterséges,
-természetes.

A fény színösszetétele szerint:
-folyamatos színképû,
-sávos színképû,
-vonalas színképû,
Jellemzésként a színhômérsékletet használjuk, ha lehet alkalmazni.

A fényerôsség idôfüggése szerint:
-folyamatos fény, pl. izzólámpa;
-impulzusvilágítás, pl. vaku.

A fényforrás mobilitása szerint:
-helyhez kötött vagy nehezen hordozható (pl. mûtermi villanó),
-könnyen hordozható vagy helyszínen egyszerûen létrehozható (pl. kisvaku, tábortûz).

A fényforrás befolyásolhatósága szerint:
-nem befolyásolható, azaz alkalmazkodnunk kell hozzá (pl. nap, színpadi világítás),
-befolyásolható, azaz bizonyos határokon belül beavatkozhatunk mûködésükbe.


Valamint a két legfontosabb:

A fénysorrás foto - videográfiai feladata szerint:
-fôfény,
-derítôfény,
-díszítôfény.

A fénykeltô felület aktivitása szerint:
-Elsôdleges vagy dirrekt fényforrás, mely a fényt kelti,
-Másodlagos vagy indirrekt fényforrás, mely az elsôdleges fényforrásokat visszaveri.


Nézzünk néhány példát a soronkövetkezô leckék elôlegeként:

A gyertyafény oxidációs fényforrás, hiszen szerves anyagokat égetünk el a gyertyalángban. A gyertya mesterséges fényforrás, színösszetétele folyamatos színkép, színhômérséklettel jellemezhetô, általában 1900-2200 K között van. Fénye folyamatos fény. Fényképen lehet fôfény, derítôfény, díszítôfény és mindenképpen elsôdleges fényforrás. Könnyen hordozható és bizonyos mértékig befolyásolható.

A holdfény egyéb kémiai-fizikai fényforrás, ugyanis fénye magfúziós reakció útján keletkezik. Természetes fényforrás, hiszen nem ember hozta létre. Folyamatos színképe van: ha magasan áll a hold, 4000 K-nel jellemezhetô. Fénye folyamatos. Általában fôfényként használjuk fényét - ilyenkor a hold maga nem jelenik meg a képen. Indirrekt fényforrás, ugyanis a nap fényét veri vissza. Nem befolyásolható, nem hordozható.

Az örökvaku elektromos fényforrás. Sávos színképû, de a villanócsôben alkalmazott túlnyomás miatt a sugárzási sávjai oly mértékben kiszélesednek (Strecker-effektus), hogy gyakorlatilag - némi szûrôzéssel - folyamatos színképûnek vehetô. Emiatt színhômérséklettel jellemezhetô: 5600-5800 K. Fénye impilzusvilágítás és természetesen elsôdleges, mesterséges fényforrás. Fotográfiai alkalmazása sokrétû: fôfény, derítôfény, díszítôfény. Könnyen befolyásolható, hordozhatósága teljesítményének függvénye.


A fénycsô elektromos fényforrás, tehát a mesterséges fényforrások közé tartozik. Színösszetétele vonalas, színhômérséklettel nem jellemezhetô, színhelyes képek nem készíthetôk vele. Ha alkalmazzuk, akkor - kényszerûen - fôfényként funkcionálnak. Fénye nem folyamatos, hanem a hálózati frekvenciával villog, így impulzusvilágításként kell kezelni a záridô szempontjából, bár nem vakufénymérôvel mérünk. Természetesen elsôdleges fényforrás. Nehezen befolyásolható és hordozható.

A derítôlap mesterséges, egyéb kémiai-fizikai fényforrás. A fénykeltô felület aktivitása szerint másodlagos fényforrás. Nevében is benne van, hogy szinte kizárólag derítôfény létrehozására használjuk. Sokféle elsôdleges fényforrással párosítható, ezért fényének összetétele csak az adott szituációban jellemezhetô. Könnyen befolyásolható és hordozható.

A kék ég - ha nincs felhôzet - természetes, egyéb kémiai-fizikai fényforrás. A nap sugarai közül a kékeket és az UV-t szórja elsôsorban, így másodlagos fényforrásunk. Színhômérséklete a 20.000 K-t is eléri, folyamatos színképû, folyamatos fényforrás. Sokan el is feledkeznek róla, pedig, ha csak felhôzet nem takarja, óriási felületû, majdnem homogén kék fényforrás, mely az árnyékokat kizárólagosan világítja meg. Ezért kék minden árnyékban fotózott kép. Ugyancsak fontos tudnunk, hogy a „kék óra” fôfénye, azaz napszállta és a teljes sötétség között kizárólagosan világít.
Figyeljük meg, hogy a példaként hozott fényforrások mindegyike, bár egzotikusak is vannak közöttük, fotográfiailag sokféleképpen használhatóak. A soronkövetkezô leckékben az itt felvázolt csoportosításokat mélyebben szemügyre vesszük. Elôször a fényforrások fotográfiai feladataival foglalkozunk, ugyanis ez a legnagyobb és a fotósok számára legszükségesebb anyagrész. Mindezt miattunk találták ki, ugyanis a videográfusok, TV-stúdiók, színházak sokkal kisebb változatosságot mutató lámpatipusokat és fényformálókat használnak. Ha valaki ezekkel mind tisztában van, a többi csoportosítást már nem kell feltétlenül teljes precizitással ismernie. A világítástechnika ugyanis szûkebb értelemben leginkább csak a fôfény, derítôfény, díszítôfény mesterhármas ismeretét és létrehozásuk, valamint fénymérésük módozatait jelenti.
*
Török György fotográfus